Psychologia w zarządzaniu


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
241 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia w zarządzaniu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy, rozwinięcie umiejętności, jak również wykształcenie postaw w zakresie psychologicznych i społecznych wymiarów zarządzania.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Kierunek pozwala na zrozumienie psychologicznych mechanizmów kierujących rynkiem i otoczeniem organizacji oraz mechanizmów działających wewnątrz firmy, wpływających na jej stabilność, innowacyjność, rozwój, a w efekcie sukces biznesowy.

Program kierunku dostarcza aktualną wiedzę psychologiczną i kształtuje umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania; obejmuje ponadto wiedzę praktyczną z zakresu przywództwa, zarządzania konfliktem, motywowania i organizacji pracy oraz umiejętności stosowania metod i narzędzi służących rozwiązywaniu problemów organizacyjnych oraz zarządczych. W ramach studiów rozwijane są umiejętności interpersonalne, społeczne i menedżerskie w tym komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, kreowanie wizerunku i negocjacji, empatia, asertywność, autoprezentacja itp.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób kierujących zespołami pracowników w firmach i przedsiębiorstwach, chcących rozwijać kluczowe kompetencje menedżerskie; praktyków Zarządzania Kapitałem Ludzkim, trenerów, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.