Audyt śledczy

Cena: 520 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 195 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Audyt śledczy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową; zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia stwarzają możliwość zdobycia lub poszerzenia zarówno wiedzy jak i umiejętności ważnych dla wykonywania zadań w obszarze audytu śledczego; rozwijają umiejętności interpersonalne i warsztatowe dzięki którym słuchacz może podjąć działania w odniesieniu do biznesu obarczonego ryzykiem nadużyć, fraudów i prania brudnych pieniędzy.

Głównym zadaniem kierunku Audyt śledczy jest zapoznanie słuchaczy z metodologią i technikami stosowanymi w procesie prowadzenia audytów śledczych, a także "warsztatem" audytora (oraz analityka) śledczego; dostarczenie wiedzy prawnej, controllingowej, z obszaru rachunkowości i IT w zakresie rozwiązań ważnych dla kształtowania procesu audytowego, jego prowadzenia i dokumentowania; rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, ważnych w czasie weryfikowania podejrzeń i prowadzenia procesów dowodowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem organizacji w tym identyfikacją i prowadzeniem postępowań w zakresie nadużyć, oszustw, wyłudzeń, kradzieży i innych podobnych przestępstw, przy wykorzystaniu informacji pochodzących z różnych źródeł; pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się audytem śledczym w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. 


Pobierz program kierunku