Podatki i prawo podatkowe

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Podatki i prawo podatkowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:  

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, materialnego, procesowego i ustrojowego prawa podatkowego oraz karnego skarbowego; nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania podatkowych pism procesowych, dokonywania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych; przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Podatki i prawo podatkowe przybliżają zagadnienia zarówno materialnoprawne jak i procedur związanych z obciążeniami podatkowymi, obliczaniem ich wysokości, optymalizacją oraz poborem i egzekucją tych danin publicznych. Tematyka kierunku obejmuje m.in. zagadnienia związane z zasadami prawa podatkowego, podatkami dochodowymi, obrotowymi, podatkami od majątku oraz różnorakich procedur związanych z podatkami.

Program studiów zawiera: przepisy ogólne prawa podatkowego, polski system podatków i opłat, zagadnienia cywilistyczne w prawie podatkowym, postępowanie podatkowe i egzekucyjne; zagadnienia praktyczne - procedury kontrolne w prawie podatkowym oraz zaskarżanie i sądowa kontrola decyzji podatkowych.

Absolwent studiów - dysponuje szeroką wiedzą z zakresu prawa podatkowego i jego zastosowania. Wiedza ta jest szczególnie przydatna urzędnikom, doradcom podatkowym, przedsiębiorcom oraz kadrze zarządzającej; staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a przy posiadanej praktyce w zakresie księgowości do egzaminu państwowego w celu uzyskania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

- pracowników administracji skarbowych, doradców podatkowych i prawnych, pracowników aparatu skarbowego oraz kontroli skarbowej;

- pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich);

- osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych;

- pracowników jednostek sektora finansów publicznych (m.in. urzędów sądów, szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych); osób, które chcą zajmować się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz rachunkowością;

- pozostałych osób, których profesja wiąże się z podatkami oraz ze stosowaniem prawa podatkowego.


Pobierz program kierunku