Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 226 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w administracji sądowej i instytucjach wspomagających wymiar sprawiedliwości (np. prokuratura, organy ochrony prawnej, policja) zgodnie z ich osobistą ścieżką kariery zawodowej; dostarczenie słuchaczom wiedzy ogólnej z zakresu podstawowych gałęzi, zarządzania i organizacji pracy w polskich realiach społeczno-politycznych, przydatną zawodowo, uwzględniającą aspekty zmieniającego się obecnie prawa dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i instytucji go wspomagających.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku umożliwia studentom nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych do zajmowania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w organach sądowych i pomocniczych; obejmuje treści kształcenia z zakresu administracji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach go wspomagających z elementami prawa.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób chcących nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie administracji, organizacji i zarządzania w organach wymiaru sprawiedliwości i jednostek pomocniczych; osób, które przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w organach wymiaru sprawiedliwości i jednostek pomocniczych; pracowników administracyjnych zainteresowanych doskonaleniem zawodowym i awansem.


Pobierz program kierunku