Prawo dla urzędników niebędących prawnikami

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 167 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo dla urzędników niebędących prawnikami


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie niezbędnego zasobu wiedzy prawniczej i administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi, przede wszystkim w zakresie odpowiedniego stosowania przepisów w różnych gałęziach prawa, w tym w prawie europejskim i międzynarodowym.

Przygotowanie uczestników studiów do pracy na różnych szczeblach administracji publicznej (samorządowej, rządowej oraz państwowej), a także w różnych obszarach aktywności administracji publicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku Prawo dla urzędników niebędących prawnikami obejmuje podstawowe przepisy prawa, w szczególności te, które odnoszą się do funkcjonowania administracji publicznej.

Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Absolwent studiów otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji publicznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które zamierzają podjąć w przyszłości pracę w administracji publicznej; pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, a którzy z racji zajmowanych stanowisk stosują przepisy prawa i chcą wzbogacić i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę.

Pobierz program kierunku