Prawo w biznesie

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 166 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo w biznesie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej bądź przydatnej do pracy w obsłudze biznesu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjamimenedżerskimi. Kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Studenci poznają podstawy prawa, ekonomii oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu naprawy, upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa oraz prawa konkurencji. Uzupełnieniem dla wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa są objęte programem zagadnienia dotyczące zarządzania konfliktem, identyfikacji i rozstrzygania problemów, prowadzenia negocjacji i kształtowania kompetencji menedżerskich.

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i prywatnych, w kraju i za granicą (głównie na stanowiskach operacyjnych). Potrafią samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością ekonomii i prawa oraz umiejętnością praktycznego wykorzystania tej wiedzy.


Adresaci:

Studia skierowane są do:

- osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, w tym prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

- osób zainteresowanych pełnieniem funkcji menedżerskich, kierowniczych i innych w jednostkach gospodarczych;

- pracowników przedsiębiorstw chcących ugruntować, poszerzyć i pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w biznesie;

- pracowników jednostek administracji publicznej związanych z obsługą prawną przedsiębiorstw;

- absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości pragną podjąć pracę lub współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu;

- osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu prawa w biznesie w związku przekwalifikowywaniem się do zmieniających się oczekiwań rynku pracy.

Pobierz program kierunku