Dietetyka i psychologia zdrowia


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
162 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka i psychologia zdrowia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów w dziedzinie żywienia, diet, wsparcia psychologicznego i promowania zdrowego stylu życia; zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą na temat psychologicznych aspektów chorób związanych z postępem cywilizacji, ich rozpowszechnieniem, etiopatogenezą oraz profilaktyką; zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Słuchacze podczas studiów zapoznają się z tematyką zachowań zdrowotnych, ich somatycznych oraz psychologicznych uwarunkowań oraz metod wspomagania ich zmiany. Zdobędą najnowszą wiedzę na temat szeregu chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, takich jak na przykład: otyłość, miażdżyca, cukrzyca, anoreksja, bulimia i inne zaburzenia odżywiania. Poza wiedzą z zakresu medycyny o chorobach dietozależnych i fizjologicznych aspektach zmiany zachowań zdrowotnych, słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z bogatą wiedzą psychologiczną pozwalającą na rozumienie istoty problemów związanych z odżywianiem oraz na skuteczne motywowanie do zmiany. Dowiedzą się, jak oddziaływać na jednostki i grupy, aby wspomagać zmianę sposobu żywienia, jak motywować do leczenia dietetycznego oraz w jaki sposób przygotowywać programy edukacyjne dla różnych populacji, takich jak młodzież i dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży itp.

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby oraz zdobycie umiejętności pozwalających na skuteczne wsparcie psychologiczne pacjentów i ich rodzin. Kierunek Dietetyka i psychologia zdrowia umożliwia tym samym uzupełnienie kompetencji specjalistów pracujących w ochronie zdrowia w obszarze między innymi podstaw diagnozy psychologicznej, wsparcia psychologicznego pacjentów i rodziny w sytuacjach kryzysowych, skutecznej komunikacji w zespole, z pacjentami i ich rodzinami, sprawnego posługiwania się językiem perswazji czy wspierania trwałej zmiany zachowań zdrowotnych.

Absolwenci studiów przygotowani są do pracy w obszarze zdrowia człowieka; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z obszaru psychologii i medycyny. Ukończenie tych studiów wyposaży absolwenta w wiedzę, która pozwoli na opisywanie i wyjaśnianie zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielanie odpowiedniej do danego przypadku pomocy. Absolwent potrafi odpowiednio dobierać i posługiwać się narzędziami, które pozwolą na umiejętne diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej i efektywną współpracę w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Dysponuje ponadto odpowiednią wiedzą z obszaru metodologii badań psychologicznych. Duży nacisk położony jest na znaczenie rozwoju w ciągu całego życia, empatii, otwartości na drugiego człowieka i autentyczności jako podstawy nawiązania kontaktu.


Adresaci:

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych dietetyką i psychologią zdrowia; dietetyków, technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; pracowników służby zdrowia - lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów; pracowników socjalnych, pracowników i wolontariuszy hospicjów; nauczycieli i pedagogów; psychologów chcących rozwinąć swoje kompetencje w obszarze psychologii zdrowia; osób zawodowo zajmujących się żywieniem różnych środowisk, osób prowadzących stołówki oraz restauracje, właścicieli ośrodków wczasowo-sanatoryjnych.