Psychologia sprzedaży i marketingu


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
159 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia sprzedaży i marketingu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów profesjonalnie i bezpośrednio zajmujących się sprzedażą i marketingiem, którzy potrafią utrzymywać dobre kontakty z klientami i skutecznie zwiększają efektywność swojego działania, doskonaląc umiejętności interpersonalne i znajomość strategii marketingowej firmy;wyposażenie słuchacza w umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej do wyjaśniania zachowań konsumenckich, ekonomicznych i przedsiębiorczych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek Psychologia sprzedaży i marketingu pozwoli słuchaczom:

- nabyć i uporządkować posiadaną wiedzę przygotowującą do pracy w sprzedaży i marketingu,

- rozwinąć umiejętność efektywnego łączenia w praktyce wiedzy z marketingu i sprzedaży, która uwzględnia specyfikę klienta i wymagania rynku, przy jednoczesnym zachowaniu reguł etycznego biznesu,

- nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sprzedaży,

- zdobyć kompetencje w zakresie m.in. prowadzenia badań konsumenckich oraz projektowania narzędzi wpływu na konsumenta, takich jak kampania reklamowa, techniki public relations czy komunikacja medialna.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia obejmują ponadto zagadnienia dotyczące relacji z klientem w tym m.in. systemu obsługi klienta, psychologii zakupów, dywersyfikacji technik sprzedaży, tworzenia programów lojalnościowych czy wyboru odpowiednich strategii komunikacji.


Adresaci:

Studia adresowane są do pracowników działów sprzedaży i marketingu; osób zajmujących stanowiska menedżerskie, specjalistyczne, przedstawicieli handlowych, właścicieli firm, którzy chcą podnieść swoje kompetencje.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Psychologia sprzedaży i marketingu mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu, ośrodkach badania rynku i opinii publicznej. Mogą też z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą jako trener i doradca.