Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Cena: 530 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 161 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe jest zwiększenie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji osób posiadających licencję oraz przygotowujących się do jej uzyskania. Kształcenie na kierunku skoncentrowane jest na zagadnieniach z dziedzin nauk i dyscyplin z zakresu prawa, szczególnie restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego, jak i wybranych nauk społecznych.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i zasad prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego; procedur oraz funkcjonowania instytucji prawa restrukturyzacyjnego. Efektem realizacji studiów na wskazanym kierunku będzie nabycie umiejętności dotyczących analizy stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa, interpretacji przepisów oraz weryfikacji uczestników postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób, które chcą przygotować się do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego; doradców prawnych, aplikantów radcowskich, radców prawnych oraz adwokatów i aplikantów adwokackich chcących nabyć wiedzę z zakresu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego; pracowników firm i oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach oraz ekonomistów zainteresowanych restrukturyzacją przedsiębiorstw.