Medytacja i ekspresja ruchu

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 162 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Medytacja i ekspresja ruchu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania roli nauczyciela oraz eksperta w organizowaniu i prowadzeniu rekreacji relaksacyjnej w ruchu. Wykorzystanie elementów ekspresji i medytacji ruchu w działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz dotyczącej osobistego rozwoju uczestników.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu różnorodnych form rekreacji, między innymi na pracy z dźwiękiem, rytmem i ruchem oraz treningu tańca powiązanego z ekspresją artystyczną; obejmuje ponadto: teorię medytacji i ekspresji ruchu, wybrane techniki taneczne, Body Mind Cantering (BMC), metodykę ćwiczeń medytacji oraz ekspresji ruchu.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób mających na celu udoskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia rekreacji relaksacyjnej poprzez ruch; instruktorów, terapeutów, absolwentów kierunków: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz absolwentów kierunków pedagogicznych; osób zainteresowanych tematyką medytacji i ekspresji ruchu.

Pobierz program kierunku