Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 198 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności psychologicznych i społecznych przydatnych w codziennym funkcjonowaniu uczestników zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim; podniesienie umiejętności uczestników w poniższych obszarach: komunikacja interpersonalna, komunikacja asertywna, negocjacje, wystąpienia publiczne, rozpoznawanie emocji i zarządzanie emocjami, radzenie sobie z nadmiernym stresem, budowanie dobrych relacji w pracy, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, kreatywne rozwiązywanie problemów, efektywne zarządzanie sobą w czasie, ustalanie, planowanie i realizacja celów, automotywacja i motywowanie innych, znajdowanie równowagi praca - dom, dbanie o własny dobrostan.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Słuchacze poprzez realizowane treści kształcenia posiądą wiedzę z zakresu psychologii ogólnej oraz umiejętności psychologiczne mające zastosowanie w życiu prywatnym i zawodowym. Kierunek ten umożliwi ponadto słuchaczom skuteczne i asertywne komunikowanie się, zarządzanie swoimi emocjami, kreatywne rozwiązywanie problemów, umiejętne wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.


Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), niezależnie od ukończonego kierunku studiów; osoby, które dążą do rozwoju swoich kompetencji psychologicznych i społecznych; osoby, które dostrzegają znaczenie wykorzystania kompetencji psychologicznych i społecznych w życiu codziennym - zarówno prywatnym jak i zawodowym.

Pobierz program kierunku