Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 196 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii śledczej, wskazanie praktycznych problemów wynikających z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych i organów wymiaru sprawiedliwości ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw; trening praktycznych umiejętności tworzących merytoryczny warsztat psychologa śledczego (komunikacja ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego, analiza miejsca zbrodni, profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw, ocena szczerości zeznań i wyjaśnień i detekcja kłamstwa).Czas trwania studiów: 2 semestryOpis kierunku:


Słuchacze poprzez realizowane treści kształcenia nabędą niezbędną wiedzę psychologiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające wskazywanie praktycznych problemów, wynikających z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych i organów wymiaru sprawiedliwości ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw.

Kierunek ten umożliwi studentom poznanie psychologicznych uwarunkowań zbrodni oraz specyficznych mechanizmów psychologicznych towarzyszącym rolom sprawcy i ofiary przestępstwa; łączy on wiedzę i umiejętności prawnicze, policyjne, a także psychologiczne.

Słuchacz zdobędzie ponadto praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym; będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu: przesłuchania poznawczego – wywiad kognitywny, przesłuchania podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, komunikacji ze świadkiem i podejrzanym w kontekście postępowania przygotowawczego, profilowania osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, wiktymologii, kryminalistyki i kryminologii, analizy wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, badań poligraficznych.

Wiedza i umiejętności z  zakresu psychologii śledczej w praktyce operacyjnej i procesowej są szczególnie ważne dla profesjonalistów zatrudnionych w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości oraz w służbach specjalnych.Adresaci:


Studia są adresowane przede wszystkim do: absolwentów psychologii, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej; osób pracujących lub współpracujących z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości; osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego, jak również praktykujących biegłych;  funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz detektywów i pracowników pionów bezpieczeństwa korporacji.Zatrudnienie:


Absolwenci studiów Psychologia dochodzeniowo-śledcza mogą znaleźć zatrudnienie w:

- instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna itp.),

- instytucjach wymiaru sprawiedliwości (sądy różnego szczebla),

- organach ścigania.

Pobierz program kierunku