Psychologia społeczna w praktyce

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 222 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia społeczna w praktyce


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:


Celem studiów Psychologia społeczna w praktyce jest praktyczne wykorzystanie dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej; nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych m. in. z zakresu kształtowania relacji, zwalczania stresu, sztuki porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów; rozwinięcie kompetencji psychologicznych niezbędnych w życiu społecznym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów Psychologia społeczna w praktyce obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii społecznej (w szczególności w zakresie wpływu społecznego i procesów grupowych), psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej i wewnątrzgrupowej, negocjacji, mediacji, facylitacji (moderowania pracy grupowej), zasad prowadzenia konsultacji społecznych, zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych oraz prawnych aspektów konsultacji społecznych i mediacji. Dodatkowo kierunek ten rozwija umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne.

W czasie studiów słuchacze nauczą się rozumieć mechanizmy rządzące naszymi decyzjami i motywacją. Zdobędą ponadto podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów. Studia będą też okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych, podejmowania decyzji, trening kreatywności, asertywności i umiejętności poznawczych oraz opanowywania stresu.

Nabyta w ramach kierunku Psychologia społeczna wiedza i umiejętności znajdą zastosowanie zarówno w funkcjonowaniu zawodowym jak i życiu prywatnym.


Adresaci:

Studia te adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej oraz rozwojem umiejętności społecznych i psychologicznych; osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych; osób doceniających rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, zwalczaniem stresu, negocjowaniem oraz budowaniem relacji.

Pobierz program kierunku