STreZ (System Treningu Zintegrowanego)


Cena:  280 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 300 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
178 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: STreZ (System Treningu Zintegrowanego)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku STreZ (System Treningu Zintegrowanego) jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu planowania oraz projektowania planu treningowego, a także aspektów biznesowych zawodu trenera.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu doboru środków treningowych, planowania oraz projektowania planu treningowego, zasad prawidłowego odżywiania oraz motywowania. Dodatkowo absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu biznesowych aspektów zawodu trenera.

Słuchacze po ukończeniu studiów stają się efektywniejszymi oraz bardziej świadomymi trenerami/instruktorami. Potrafią zaprojektować, wdrożyć i poprowadzić własny biznes.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób planujących podniesienie świadomości i efektywności wykonywania zawodu trenera lub/i instruktora (w tym m.in. trenera i instruktora fitness, trenera personalnego, trenera ćwiczeń siłowych i kulturystyki, trenera crossfit) pracujących w zawodzie, planujących podjęcie zatrudnienia bądź też założenie własnej działalności gospodarczej we wskazanym obszarze.