Dietetyka pediatryczna


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
207 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka pediatryczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Dietetyka pediatryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania jadłospisów oraz zaleceń żywieniowych dla dzieci.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu - planowania zaleceń żywieniowych i jadłospisów na poszczególnych etapach rozwoju dziecka (od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego) oraz w zależności od stanu fizjologicznego, określania wskazań i przeciwwskazań rozszerzania oraz modyfikacji żywienia dziecka, a także alergenów i diet eliminacyjnych. Dodatkowo słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności w obszarze współpracy z rodzicami małych pacjentów.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących zatrudnienie jako dietetyk lub doradca żywieniowy dziecięcy, a także osób zainteresowanych tematyką żywienia dzieci jak i przyszłych rodziców.