Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
205 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) jest - wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo-dietetycznych w kontekście aktywności ruchowej; podniesienie kompetencji osób zajmujących się udzielaniem porad dietetycznych, zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i pracujących na co dzień w placówkach służby zdrowia, czy zakładach żywienia zbiorowego.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących oceny stanu odżywienia, zasad postępowania dietetycznego w zależności od stanu klinicznego pacjenta czy zasad żywienia zbiorowego. W trakcie kształcenia dokładnie omawiane są zagadnienia związane z żywieniem klinicznym i fizjologią wysiłku fizycznego. Szczególny nacisk położony jest na zapoznanie uczestników studiów z aktualną wiedzą w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (zarówno w okresach wzmożonego wysiłku fizycznego, jak i rekonwalescencji) suplementacji oraz fitoterapii. Słuchacze zapoznają się także z podstawami farmakologii klinicznej w kontekście pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm ustroju.

Słuchacze uzyskają kwalifikacje zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego prowadzonego w różnych sektorach rynku pracy (indywidualna praktyka, placówki służby zdrowia, zakłady żywienia zbiorowego czy jednostki współpracujące ze sportowcami). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą słuchaczom na poprawną ocenę stanu odżywienia organizmu oraz zaplanowanie postępowania dietetycznego zgodnie z obowiązującymi standardami oraz z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, w tym współistnienia chorób towarzyszących. Ponadto słuchacze zdobędą kompetencje niezbędne do poradnictwa w zakresie wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej, suplementacji i fitoterapii, zarówno w okresach rekonwalescencji, jak i okresach wzmożonego treningu fizycznego. Poznanie zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym również zasad organizacji własnego gabinetu dietetycznego, da słuchaczom realną możliwość podniesienia konkurencyjności na rynku pracy.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką żywienia człowieka aktywnego ruchowo, a także tych pracujących lub planujących zatrudnianie w obszarze poradnictwa żywieniowego, w gabinetach odnowy biologicznej bądź w jednostkach ochrony zdrowia; lekarzy, pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach lub osób prowadzących kluby sportowe bądź siłownie.