Żywienie i dietetyka w sporcie


Cena:  310 zł (czesne)

 

Dziś 13% taniej 360 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
171 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie i dietetyka w sporcie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie i dietetyka w sporcie jest pozyskanie wiedzy z zakresu sposobów żywienia osób cechujących się wzmożonym wysiłkiem fizycznym w wyniku uprawiania rożnych dyscyplin sportowych; pozyskanie wiedzy z zakresu odżywiania w kontekście zarówno wybranych jednostek chorobowych, zaburzeń metabolicznych, jak i zaburzeń odżywiania o podłożu psychogennym; zapoznanie z przyczynami zaburzeń odżywiania i ich naprawy poprawnie dobranym postępowaniem dietetycznym oraz uzyskanie wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dietozależnymi. 


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

W ramach ww. specjalności studenci nabywają wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i poradnictwa żywieniowego, wpływu diety na samopoczucie, dostosowania żywienia do wysiłku oraz żywienia w sporcie. Uczestnik kierunku pogłębi swoją wiedzę w zakresie fizjologicznych i biochemicznych aspektów żywienia, żywienia człowieka w sporcie oraz profilaktyki wybranych chorób przewlekłych u sportowców.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do:

- oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań;

- tworzenia indywidualnych planów żywieniowych dla osób aktywnych fizycznie, mających na celu przygotowanie organizmu do określonego wysiłku fizycznego oraz sprzyjającego regeneracji organizmu po wysiłku;

- dostosowania diety i suplementacji do stanu zdrowia, posiadanej kondycji fizycznej oraz rodzaju uprawianej aktywności fizycznej;

- prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu żywienia oraz metod badania wydolności organizmu;

- konstruowania właściwych programów dietetycznych w odnowie biologicznej u osób aktywnych fizycznie, sportowców wyczynowych;

- analizy składu ciała;

- prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia.

Słuchacze zapoznają się ponadto ze sposobami żywienia osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w różnych dyscyplinach sportu, z żywieniem w wybranych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych. Uczestnicy kierunku poznają również przyczyny zaburzeń odżywiania i ich naprawy odpowiednim, indywidualnie dobranym postępowaniem dietetycznym.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób, które są zainteresowane tematyką dietetyki i żywienia, w szczególności sportowców oraz osób aktywnych fizycznie; dietetyków, lekarzy, sportowców, fizjoterapeutów oraz osób nastawionych na prowadzenie poradnictwa żywieniowego w sporcie.