Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna


Cena:  480 zł (czesne)

 

Dziś 7% taniej 520 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
165 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna jest pozyskanie wiedzy z zakresu poradnictwa żywieniowego, żywienia zbiorowego różnych grup ludności, dietetyki oraz gastronomi.


Czas trwania: 3 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu biologii i żywienia człowieka, edukacji żywieniowej, dietetyki, gastronomii dietetycznej oraz psychologii odżywiania. Ponadto kierunek umożliwia pozyskanie bądź poszerzenie aktualnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa żywności, systemów zapewnienia jakości w żywieniu zbiorowym, technologii gastronomicznej i sztuki kulinarnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii i zakładach żywienia zbiorowego.

Kierunek umożliwia absolwentom prowadzenie szeroko rozumianego poradnictwa żywieniowego oraz nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i nauk pokrewnych (pod warunkiem posiadania przez absolwenta wykształcenia pedagogicznego).


Adresaci:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych dietetyką, gastronomią, poradnictwem żywieniowym, żywieniem różnych grup ludności, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi, a także nauczaniem przedmiotów o tej tematyce.