Żywienie człowieka - promocja zdrowia


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
185 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka - promocja zdrowia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo-dietetycznych oraz promocji zdrowia w wybranych jednostkach; przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie żywienia człowieka - promocji zdrowia.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu fizjologii i anatomii człowieka, fizjologii żywienia człowieka, podstaw żywienia człowieka, toksykologii, chemii i higieny żywności, funkcjonalnych i prozdrowotnych właściwości składników diety, żywieniowej profilaktyki schorzeń, dietetyki, alergii pokarmowych, psychologii i socjologii w żywieniu, żywienia w różnych stanach fizjologicznych, oceny bezpieczeństwa stosowania aktualnych mód i systemów żywieniowych, suplementacji diety, technologii przygotowania potraw, edukacji i poradnictwa żywieniowego, ustawodawstwa żywnościowego, profilaktyki negatywnych skutków współczesnego stylu życia oraz kulturowych i behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych.

Absolwent kierunku zna ponadto czynniki ryzyka chorób dietozależnych i jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup populacyjnych; potrafi ocenić sposób żywienia i stan odżywienia człowieka oraz wskazać sposoby zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych; jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach świadczących usługi żywieniowe i dietetyczne, szpitalach, sanatoriach, domach opieki społecznej i zakładach gastronomicznych, w zakładach przemysłu spożywczego, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych. Jest przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności gospodarczej, ukierunkowanej na doradztwo żywieniowe.

Nauczyciele zdobędą merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka - promocji zdrowia.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką żywienia człowieka i promocją zdrowia, a także osób pracujących lub planujących zatrudnienie w obszarach poradnictwa żywieniowego, służbach sanitarnych, usługach żywieniowych, gabinetach odnowy biologicznej bądź w jednostkach ochrony zdrowia; nauczycieli pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje; wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z zakresu tematyki oferowanej przez studia.