Żywienie człowieka i ocena żywności


Cena:  290 zł (czesne)

 

Dziś 17% taniej 350 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
159 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka i ocena żywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo-dietetycznych oraz analizy i oceny jakości żywności.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, jak również z psychologii żywienia i dietoterapii; obejmuje tematy dotyczące ochrony konsumenta, toksykologii, narzędzi pomocnych przy ocenie jakości produktów żywnościowych.

 Absolwenci studiów wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące:

- żywienia człowieka zdrowego i chorego, w tym również w obszarze żywienia zbiorowego;

- zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;

- przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia;

- obsługi sprzętu stosowanego w ocenie jakości i analizie żywności;

- edukacji żywieniowej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy na temat dietetyki, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw a także analizy i oceny jakości żywności.