Żywienie człowieka i dietoterapia


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
166 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietoterapia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania porad żywieniowo-dietetycznych, żywienia człowieka w różnych jednostkach chorobowych w szczególności o roli żywienia w terapii wielu schorzeń, o diecie jako ważnej formie wspomagania leczenia i wpływie diety w profilaktyce i przywracaniu zdrowia.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii, podstaw żywienia na każdym etapie rozwoju człowieka, doboru odpowiednich produktów spożywczych oraz przygotowania planów żywieniowych dla pacjentów zarówno zdrowych, jak i chorych. Dodatkowo słuchacz uzyska umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii chorób dietozależnych.

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa żywieniowo-dietetycznego; podjęcie współpracy z branżą wellness i fitness w zakresie żywienia zbiorowego; prowadzenie działalności z zakresu żywienia zbiorowego lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności i kontroli obrotu żywnością.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką żywienia człowieka i dietoterapii, a także osób pracujących lub planujących zatrudnienie w obszarze poradnictwa żywieniowego oraz w gabinetach odnowy biologicznej; dietetyków, pedagogów, lekarzy, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, instytucji opiekuńczych, edukacyjnych i poradni dietetycznych.