Żywienie człowieka i dietetyka


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
163 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Żywienie człowieka i dietetyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Żywienie człowieka i dietetyka jest przedstawienie najnowszej wiedzy, opartej na faktach naukowych, związanej z żywieniem człowieka i dietetyką; wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo-dietetycznych.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu dietetyki, żywienia człowieka, gastronomii oraz nowoczesnych metod technologii żywności; obejmuje treści kształcenia dotyczące żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

Słuchacze mają możliwość, opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z żywieniem człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyką chorób dietozależnych niezbędnych do prowadzenia profesjonalnych usług żywieniowych połączonych z dietoterapią. Mają opanowane umiejętności związane z prowadzeniem oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej. Jest ponadto specjalistą z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, odpowiednio przygotowanym do planowania i nadzoru żywienia zbiorowego oferującego posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, udzielania samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia profilaktyki żywieniowej.

Nauczyciele zdobędą merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych dietetyką i żywieniem; pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach lub osób prowadzących lokale gastronomiczne; osób z wykształceniem medycznym, pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich; nauczycieli chcących nabyć merytoryczne przygotowanie do prowadzenia przedmiotów z zakresu dietetyki i żywienia człowieka, propagatorów oświaty zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.