Trener Przygotowania motorycznego

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 212 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Trener przygotowania motorycznego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kierunku Trener Przygotowania motorycznego jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu (zarówno indywidualnych, jak i zespołowych); planowania, organizowania oraz wdrażania procesu przygotowania motorycznego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek ten łączy wiedzę i umiejętności z pogranicza fizjoterapii i treningu w danej dyscyplinie sportowej.

Przygotowanie motoryczne jest systemem treningowym, na który składa się zbiór metod i środków mających na celu poprawę podstawowych cech motorycznych człowieka, takich jak siła, moc, szybkość, skuteczność i zwinność itd. Ma ono za zadanie nauczyć jak uprawiać daną dyscyplinę na tyle prawidłowo, na ile to możliwe, zapobiec kontuzjom oraz w bezpieczny sposób sprawić, że zawodnik będzie coraz lepszy i sprawniejszy, a tym samym poprawi wyniki w danej dyscyplinie sportowej. Kierunek odnosi się do racjonalnej poprawy zdolności fizycznych zawodnika na wszystkich etapach jego kariery sportowej.

Założeniem studiów jest pozyskanie przez uczestników kształcenia wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu:

- nauk biomedycznych, które pomogą zrozumieć procesy zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia;

- przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu.

Zadaniem kształcenia na ww. kierunku jest:

- przekazanie, utrwalenie i udoskonalenie aktualnej wiedzy praktycznej słuchaczy potrzebnej do prowadzenia zajęć (zarówno indywidualnych jak i grupowych, dla osób w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportowych) w celu poprawy podstawowych cech motorycznych człowieka. Wiedzy z zakresu planowania, metodyki oraz organizacji i kontroli procesów treningowych, a także form i metod rozwoju zdolności motorycznych;

- nabycie umiejętności dokonania oceny funkcjonalnej oraz jej wykorzystania do planowania treningu w różnych dyscyplinach sportowych;

- nabycie umiejętności przeprowadzania i analizy testów podstawowych cech motorycznych w celu zindywidualizowania i usprawnienia zastosowanych w planie sportowca ćwiczeń, ich kontrola, a także monitorowanie osiąganych efektów;

- przeciwdziałanie kontuzjom charakterystycznym dla danej dyscypliny oraz planowanie treningu po przebytych kontuzjach.

Absolwent studiów przygotowany jest do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych dla osób w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób planujących lub już pracujących jako instruktorzy fitness, trenerzy personalni bądź fizjoterapeuci, którzy współpracują z zawodnikami sportów indywidualnych lub/oraz klubami sportowymi; absolwentów kierunków studiów: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia.


| Pobierz program kierunku