Instruktor fitness

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 190 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Instruktor fitness


Rodzaj studiów: studia podyplomowe 


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć fitness. 


Czas trwania studiów: 2 semestry 


Opis kierunku:

Kierunek ten umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą rozpocząć karierę profesjonalnego instruktora fitnessu. Uczestnik kierunku zostanie przygotowany do pracy między innymi w ośrodkach sportowych i rehabilitacyjnych, klubach fitness, siłowniach, ośrodkach SPA oraz sanatoriach.

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć fitness; w zakresie prawidłowego doboru ćwiczeń dla konkretnych grup docelowych oraz niezbędnego do ich wykonania sprzętu, tworzenia konspektów, prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i siłowym. 

Słuchacze po ukończeniu kształcenia posiadają także przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności umożliwiające im prowadzenie zajęć fitness o charakterze wytrzymałościowych, form wzmacniających, form mieszanych, a także podstawy stretchingu. Przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych Instruktora fitness, w tym do:

- przygotowywania merytorycznego zajęć;

- przygotowywania przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;

- realizowania zajęć ruchowo-sportowych zgodnie z opracowanym konspektem;

- korygowania błędów popełnianych przez uczestników podczas wykonywania ćwiczeń;

- organizowaniu stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ergonomii i ochrony ppoż.

Absolwenci kierunku potrafią prowadzić zajęcia z aerobiku klasycznego, step aerobiku, wysiłkowego o różnej intensywności (także o charakterze zabawowym i towarzyskim) oraz przeprowadzać ćwiczenia wzmacniające, odprężające i korekcyjne; posiadają wiedzę z zakresu rozwijania stabilności i mobilności oraz prowadzenia zajęć body mind i treningu zdrowotnego; propagują zdrowy tryb życia poprzez ćwiczenia fizyczne, układy chorograficzne, tańce, zabawy, gry; znają zasady grupowego treningu funkcjonalnego, tworzenia diet dla osób aktywnych fizycznie oraz doboru ćwiczeń i form treningowych (cross training, tabata, trening obwodowy, trening kettlebells, TRX itp.).


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć fitness, chcących nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu instruktora fitness.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.