Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności


Cena:  440 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 490 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
242 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności jest pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności; przekazanie wiadomości dotyczących projektowania, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w kontekście aktualnej wiedzy menedżerskiej i technicznej.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, zarządzania ryzykiem i jakością procesów związanych z produkcją i dystrybucją żywności. Ponadto studia umożliwiają pozyskanie umiejętności wymaganych do objęcia stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów oraz wiedzy dotyczącej skutecznych narzędzi zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.


Uczestnicy studiów:

- zdobędą niezbędne umiejętności pozwalające na zajmowanie stanowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów;

- zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego podejścia do problemu bezpieczeństwa zdrowotnego;

- poznają pracę audytora systemu HACCP, BRC i IFS;

- zapoznają się z praktyką stosowania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i opakowań;

- nabędą praktyczne umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami;

- rozbudzą w sobie umiejętności przywódcze niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w firmach i instytucjach;

- zapoznają się ze skutecznymi narzędziami zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, w stopniu i w zakresie gwarantującym efektywne zastosowanie tych narzędzi w praktyce.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które w firmach i instytucjach odpowiedzialne są za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności; pełnomocników ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorców, pracowników lub kierowników działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności; osób nadzorujących ww. procesy, prowadzących audyty zewnętrzne i kontrole zgodności.