Zarządzanie E-sportem


Cena:  430 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
211 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Zarządzanie e-sportem


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Zarządzanie e-sportem jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu komunikacji oraz kreowania wizerunku na rynku e-sportowym, jak również organizacji oraz przygotowania treningu i wydarzeń e-sportowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Zarządzanie e-sportem jest nowatorskim kierunkiem studiów związanym z coraz bardziej popularną na świecie i w Polsce dziedziną sportu elektronicznego.

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu oraz udoskonaleniu aktualnej wiedzy uczestników w zakresie funkcjonowania rynku e-sportowego, w tym między innymi jego wymagań finansowych, a także organizacji procesów treningowych i różnorodnych sposobów ich wykorzystania w procesie zarządzania e-sportem.

Słuchacze w trakcie studiów nabywają wiedzę niezbędną do organizacji wydarzeń na małą i dużą skalę. Rozwijają umiejętności w zakresie: organizacji wydarzeń dla jednego i wielu graczy, tworzenia biznesplanu, budowania zespołów, tworzenia społeczności online i promowania wydarzeń za pomocą marketingu cyfrowego. Uczestnik kierunku poprzez realizowane treści kształcenia ma możliwość poznania kultury e-sportu, jej odbiorców i fanów, a także wielu najpopularniejszych obecnie gatunków gier.

Treści dydaktyczne obejmują zagadnienia z zakresu m.in.: historii, rozwoju rynku, finansowania aktywności, komunikacji, kreowania wizerunku na rynku e-sportu, jego prawnych i psychologicznych aspektach, miejscu w organizacjach sportowych oraz społecznych uwarunkowaniach rozwoju, zarządzania strategicznego i operacyjnego w e-sporcie, gier e-sportowych, organizacji i przygotowaniu treningu oraz wydarzeń e-sportowych, systemu szkoleń oraz technologii wykorzystywanych w e-sporcie.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób, które zainteresowane są dziedziną e-sportu (zarówno pod względem zawodowym jak i hobbistycznym) oraz pracujących w tym obszarze; osób chcących zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie public relations, marketingu oraz zarządzania e-sportem.