Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką


Cena:  320 zł (czesne)

 

Dziś 15% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
162 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie coachingu dietetycznego oraz psychodietetyki; przekazanie skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia mają charakter interdyscyplinarny łączą najnowszą wiedzę z zakresu psychodietetyki (dziedziny obejmującej takie gałęzie nauk jak: psychologia, psychofizjologia, psychobiologia i dietetyka) z nauką funkcjonowania w roli coacha, pogłębiania i rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie, które pozwoli na holistyczne podejście do pracy z klientem.

Głównym zadaniem kierunku jest przekazanie słuchaczom skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka.

Absolwenci studiów

- zdobywają umiejętności i kompetencje wymagane w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w celu leczenia chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia;

- zyskują świadomość własnych umiejętności, dokonują autodiagnozy własnych możliwości oraz obszarów wymagających rozwoju, mających kluczowe znaczenie dla budowania ich wiarygodności w oczach osób, którym będą towarzyszyć w drodze do samorozwoju i zmiany na lepsze;

- nabywają wiedzę medyczną i fizjologiczną oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka - samopoczucia, funkcji kognitywnych (np.: pamięci operacyjnej, koncentracji uwagi, plastyczności umysłowej), rozwoju depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych;

- poznają podstawowe zasady i metody treningowe oraz zdobywają umiejętności pozwalające na budowanie świadomości i przekonania klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących zatrudnienie jako trener rozwoju osobistego w poradniach żywieniowych, klubach i placówkach sportowych, instytutach oraz ośrodkach naukowo-badawczych bądź planujących założenie własnej działalności w obszarze rozwoju osobistego lub dietetycznym; psychologów, dietetyków, technologów żywności, pielęgniarek, lekarzy, trenerów personalnych, osób związanych z promocją zdrowia; absolwentów kierunków związanych z rozwojem osobistym i neurodydaktyki; osób zainteresowanych komfortem i dobrostanem biopsychicznym swoim i swoich bliskich, własnym rozwojem i zdrowym stylem życia.