Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej


Cena:  280 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 320 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
232 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem kierunku Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie surowców i materiałów zielarskich i kosmetycznych, technologicznych procesów wytwarzania oraz stosowania i eksploatacji towarów.


Czas trwania studiów: 3 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej mają charakter interdyscyplinarny.

Program kierunku obejmuje - ogół wiadomości o towarach, podstawowe dane o surowcach i materiałach, założenia technologicznych procesów wytwarzania, możliwości stosowania i eksploatacji towarów, własności i ocenę użytkową wyrobów gotowych, magazynowanie i transport towarów, sposoby ich konserwacji, ustalanie wielkości ubytków naturalnych oraz strat towarowych, dobór materiałów opakowaniowych i konstrukcji opakowań, metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych, przepisy normalizacyjne i prawne regulujące zagadnienia jakości towarów oraz ich znakowania. Podstawą kierunku są nauki przyrodnicze, niezbędne do oceny własności fizykochemicznych towarów, zachodzących w nich procesów biofizykochemicznych, zapobiegania niekorzystnym zmianom własności użytkowych towarów w czasie przechowywania i transportu, programowania procesów technologicznych.

Absolwent studiów na kierunku Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej:

- spełnia wymogi do prowadzenia drogerii i sklepu zielarsko-medycznego określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118);

- posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, chemii, biochemii, makro - i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości surowców i produktów zielarskich, kosmetycznych i żywności funkcjonalnej;

- posiada umiejętności oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich, suplementów diety i żywności funkcjonalnej;

- jest przygotowany do przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko;

- przygotowany jest do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z produkcją, przechowywaniem i handlem wyrobami kosmetycznymi, zielarskimi, suplementami diety i żywnością funkcjonalną; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- pasjonatów zielarstwa oraz zielarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

- technologów żywności,

- lekarzy, kosmetologów fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków, farmaceutów i techników farmacji,

- pracowników centrów SPA, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, drogerii,

- absolwentów zdrowia publicznego, osób zajmujących się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia,

- osób planujących otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,

- terapeutów chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego,

- pracowników firm kosmetycznych; technologów i dystrybutorów suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków,

- osób planujących otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety,

- osób zainteresowanych tematyką zielarstwa i roślin leczniczych, terapii naturalnych.