Ekodietetyka


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
164 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Ekodietetyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

 

Cel:

Celem kierunku Ekodietetyka jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania jadłospisów oraz zaleceń żywieniowych, a także ekologii oraz profilaktyki zdrowotnej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu kalkulowania zapotrzebowania energetycznego, doboru produktów spożywczych, przygotowania planów żywieniowych dla pacjenta zdrowego, jak i chorego, ekologii w kontekście dietetyki, różnic charakteryzujących żywność ekologiczną oraz jej wpływu na odżywianie. Słuchacz uzyskuje ponadto umiejętności dotyczące profilaktyki zdrowotnej, wdrażania prawidłowego systemu odżywiania się pacjentów oraz stosowania dietoterapii w jednostkach chorobowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych dietetyką ekologiczną; osób pracujących lub planujących zatrudnienie jako dietetyk w poradniach żywieniowych, klubach i placówkach sportowych, instytutach oraz ośrodkach naukowo-badawczych lub planujących założenie własnej działalności w obszarze dietetycznym; osób pracujących w przemyśle spożywczym (sklepy, hurtownie ze zdrową żywnością, dystrybucja internetowa żywności i suplementów), producentów i dystrybutorów oraz sprzedawców ekologicznej żywności.