Suplementy diety i żywność wzbogacana


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.1
202 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Suplementy diety i żywność wzbogacana


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Suplementy diety i żywność wzbogacana jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania oraz rozszerzania żywienia pacjentów o suplementy diety i żywność wzbogacaną.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Suplementy diety i żywność wzbogacana mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

- nauk żywieniowych, przepisów prawa regulujących wprowadzanie do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości;

- zaleceń i przeciwwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne, karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze), o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych;

- oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety i/lub żywność wzbogacaną.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności przydatne do pracy w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich typów; osób zatrudnionych w: zakładach produkujących suplementy diety lub żywność; instytucjach kontrolujących żywność i/lub suplementy diety, placówkach dystrybucji suplementów diety i odżywek dla sportowców; usługach żywieniowych (gabinetach dietetycznych, poradnictwa żywieniowego lub odnowy biologicznej, firmach cateringowych); w siłowniach lub klubach fitness, ośrodkach badawczo-rozwojowych; nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć lub poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu suplementów diety i żywności wzbogaconej.