Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem kierunku Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka, dietetyki i gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 90 godz. praktyk)


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie żywienia człowieka, dietetyki i nowoczesnej gastronomii w szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności teoretycznych i metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji treści programowych z zakresu podstaw żywienia człowieka, towaroznawstwa, przechowalnictwa, dietetyki, technologii gastronomicznej z elementami żywienia zbiorowego (w tym cateringu), projektowaniu i wyposażeniu zakładów gastronomicznych, obsługi konsumenta, higieny, ochrony zdrowia, marketingu żywności i usług gastronomicznych oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych.

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają absolwentom:

- zdobycie kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu z zakresu żywienia człowieka, dietetyki i nowoczesnej gastronomii w szkołach ponadpodstawowych;

- zdobycie bądź doskonalenie wiedzy przedmiotowej;

- zdobycie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz wiedzy odnoszącej się do profilaktyki zdrowotnej umożliwiającej planowanie oraz organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu fizjologicznego.

 

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli zamierzających zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie gastronomii, dietetyki i żywienia człowieka; absolwentów studiów co najmniej I stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku