Dietetyka w zdrowiu i w chorobie


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 9% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
211 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka w zdrowiu i w chorobie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w zdrowiu i w chorobie mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania żywienia dla osoby zdrowej jak i chorej; poszerzenie wiedzy w tematyce oceny stanu żywienia, psychologii oraz biochemicznych podstaw żywienia.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie wykorzystania zasad zdrowego żywienia, żywienia klinicznego, psychodietetyki oraz interakcji leków z pożywieniem w różnych dziedzinach medycyny jako profilaktyki oraz elementu leczenia chorób.

Program kształcenia skupiony jest na - pogłębieniu wiadomości w zakresie planowania żywienia, dietoterapii, nutrigenomiki i technologii żywności; przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w obszarze problematyki żywieniowej. Treści kształcenia obejmują między innymi fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywienia, zalecenia żywieniowe w różnych grupach wiekowych, żywienie w różnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych oraz wpływ leków na żywienie. 


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób zainteresowanych tematyką dietetyki w zdrowiu i chorobie; dietetyków, technologów żywności, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, pracowników administracji zajmujących się zbiorowym wyżywieniem, pracowników nadzorujących placówki żywienia zbiorowego, nauczycieli, pedagogów, trenerów fitness, kosmetologów, lekarzy oraz osób współpracujących z placówkami służby zdrowia.