Dietetyka i suplementacja


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
186 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka i suplementacja


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Dietetyka i suplementacja jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej; poznanie uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Zadaniem studiów jest między innymi zapoznanie uczestników z:

1) podstawową wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, przepisami prawa regulującymi wprowadzanie do obrotu suplementów diety, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości;

2) aktualną wiedzą z zakresu zaleceń i przeciwwskazań do stosowania suplementów diety w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne, karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze) o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych;

3) oceną i planowaniem jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety.

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

- stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;

- ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;

- rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;

- charakteryzować pozytywny i negatywny wpływ makroskładników i mikroskładników na organizm człowieka;

- ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;

- wskazywać zagrożenia i pozytywne elementy stosowania diet niekonwencjonalnych (będących m.in. świadectwem filozofii, przekonań religijnych, kulturowych) w porównaniu z prawidłowo zbilansowaną dietą człowieka;

- zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;

- diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;

- współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia;

- rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania.

Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne do pracy w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze dietetyka w poradniach dietetycznych, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, organizacjach konsumenckich, klubach sportowych. Mogą także założyć własną działalność gospodarczą - prowadzić własny gabinet dietetyczny bądź prowadzić swoją działalność między innymi w: gabinetach lekarskich różnych specjalności, gabinetach dietetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych i fitness oraz klubach kulturystycznych.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób zatrudnionych w: zakładach produkujących suplementy diety lub żywność; instytucjach kontrolujących żywność i/lub suplementy diety; usługach żywieniowych (gabinetach dietetycznych, poradnictwa żywieniowego lub odnowy biologicznej, firmach cateringowych); w siłowniach lub klubach fitness; nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć lub poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji.