Dietetyka i planowanie żywienia


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 7% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
169 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka i planowanie żywienia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest podwyższenie lub nabycie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących dietetyki i planowania żywienia.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ten daje możliwość rozwoju swoich umiejętności w zakresie odpowiedniego ustalania diet.

Uczestnik studiów na kierunku Dietetyka i planowanie żywienia nabywa:

- wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych (anatomii, fizjologii człowieka, biochemii), bromatologii, technologii produkcji żywności, przechowalnictwa żywności, dietetyki ogólnej, prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwojowych i warunkach życia, technologii przygotowywania potraw, żywności dietetycznej i funkcjonalnej, bezpieczeństwa w higienie żywienia oraz metodologii układania diet;

- umiejętności tworzenia programów żywnościowych dla osób indywidualnych i wybranych grup oraz określenia zasad prawidłowego żywienia w zależności od oczekiwań;

- umiejętność dokonywania oceny potrzeb żywnościowych różnych grup społecznych, kształtowania postaw związanych z promowaniem zdrowego trybu życia oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych/profilaktyki zdrowotnej mających na celu poprawę zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze dietetyka w poradniach dietetycznych, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, organizacjach konsumenckich, klubach sportowych, mogą też założyć własną działalność gospodarczą - prowadzić własny gabinet dietetyczny.

Studia na ww. kierunku dają duży wachlarz możliwości zawodowych. W ostatnim czasie coraz modniejsze stają się cateringi dietetyczne, gdzie oczywiście układanie jadłospisów przeznaczone jest dla dietetyka, powstaje także coraz więcej restauracji, zatrudniających dietetyka do tworzenia jadłospisów dla klientów restauracji np. potrawy dla osób na diecie bezglutenowej, potrawy dla wegan.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdrowym i racjonalnym żywieniem, a także pracujących lub planujących zatrudnianie w obszarach żywienia zbiorowego; pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach lub osób prowadzących lokale gastronomiczne.