Dietetyka i poradnictwo żywieniowe


Cena:  310 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 340 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
206 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka i poradnictwo żywieniowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Dietetyka i poradnictwo żywieniowe jest pozyskanie przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu dietetyki oraz poradnictwa żywieniowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom wiedzy z zakresu poradnictwa żywieniowego, podstaw biochemii i fizjologii żywienia, wartości odżywczej żywności i oceny żywienia, żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz żywienia przy zwiększonym wysiłku fizycznym. Ponadto słuchacze pozyskają wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów zachowań żywieniowych, technologii sporządzania potraw oraz podstaw ustawodawstwa żywnościowego.

Zdobyty przez słuchaczy studiów podyplomowych zasób wiedzy może być wykorzystany w takich dziedzinach jak:

- poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,

- ocena jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia,

- planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,

- planowanie żywienia na poziomie zbiorowym: usługi turystyczne (agroturystyka), catering żywności, żywienie różnych grup ludności: dzieci, młodzież, kobiety ciężarne, w wieku podeszłym, osoby o zwiększonym wysiłku fizycznym, zdrowi i chorzy.

Absolwenci studiów przygotowani są do prowadzenia poradnictwa żywieniowego; posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy w charakterze dietetyka w poradniach dietetycznych, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, organizacjach konsumenckich i klubach sportowych; mogą także założyć własną działalność gospodarczą - prowadzić własny gabinet dietetyczny bądź prowadzić swoją działalność między innymi w: gabinetach lekarskich różnych specjalności, gabinetach dietetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych i fitness oraz klubach kulturystycznych.

Studia na ww. kierunku dają duży wachlarz możliwości zawodowych. W ostatnim czasie coraz modniejsze stają się cateringi dietetyczne, gdzie oczywiście układanie jadłospisów przeznaczone jest dla dietetyka, powstaje także coraz więcej restauracji, zatrudniających dietetyka do tworzenia jadłospisów dla klientów restauracji np. potrawy dla osób na diecie bezglutenowej, potrawy dla wegan.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdrowym i racjonalnym żywieniem, a także pracujących lub planujących zatrudnianie w obszarach żywienia zbiorowego; pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach lub osób prowadzących lokale gastronomiczne.