Psychologia przywództwa w praktyce

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 225 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia przywództwa w praktyce


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów Psychologia przywództwa w praktyce jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu psychologii biznesu, zarządzania i przywództwa. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia Psychologia przywództwa w praktyce pozwolą absolwentom pragnących efektywnie zarządzać, zdobyć dodatkowe umiejętności potrzebne do sprawnego przewodzenia ludziom, z zakresu psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, budowania relacji interpersonalnych, podejmowania decyzji, coachingu i mentoringu integralnego, kierowania zespołami i grupami, zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę; przygotują przyszłych menedżerów, koordynatorów zespołów projektowych, kierowników, liderów, właścicieli firm do celowego, racjonalnego i efektywnego zarządzania.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia umożliwią słuchaczom doskonalenie kluczowych postaw i kompetencji przywódczych, niezbędnych do efektywnego wykorzystania potencjału własnego oraz innych członków organizacji. 


Adresaci:

Studia te adresowane są do przedsiębiorców, menedżerów i przyszłych menedżerów, szefów zespołów oraz osób pełniących funkcje kierownicze; osób, które chcą doskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzać wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz technik wpływu społecznego; osób zainteresowanych rozwojem, a także ewaluacją swojego potencjału przywódczego, otwarte na nowe podejścia do praktyki zarządzania, a także ciekawych metod i narzędzi, jakie stosują inni liderzy.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Psychologia przywództwa w praktyce mogą znaleźć zatrudnienie:

- w organizacjach, firmach, instytucjach na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

- jako menedżerowie, kierownicy,

- mogą też z powodzeniem rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Pobierz program kierunku