Dietetyka kliniczna


Cena:  480 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 540 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.3
382 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka kliniczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów w obszarze dietetyki klinicznej jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia; prowadzenie żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia obejmują zagadnienia z dziedziny: dietetyki, onkologii, gastroenterologii, bariatrii, neurologii, zaburzeń metabolicznych, kardiologii, hematologii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii, nefrologii, geriatrii, żywienia klinicznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii.

Słuchacze podczas studiów:

- zapoznają się m.in. z tematyką fizjologii żywienia, psychologii jedzenia i otyłości oraz promocji zdrowego stylu życia (w tym świadomego odżywiania stanowiącego istotny element profilaktyki przeciw chorobom psychosomatycznym);

- zdobywają wiedzę na temat psychologicznych i społecznych konsekwencji otyłości i nadwagi oraz innych zaburzeń odżywiania,

- zapoznają się z etycznymi aspektami w poradnictwie dietetycznym.

Absolwent studiów jest w stanie ocenić potrzeby żywieniowe pacjentów w różnych stanach klinicznych wymagających opieki interdyscyplinarnej; posiada wiedzę i umiejętność opieki dietetycznej nad pacjentem ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką medyczną nad osobami wymagającymi profesjonalnej opieki żywieniowej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób zainteresowanych tematyką dietetyki klinicznej; dietetyków, pielęgniarek, farmaceutów oraz pozostałych osób zainteresowanych prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.