Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 158 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia pozytywna w praktyce – trener umiejętności psychospołecznych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów Psychologia pozytywna w praktyce– trener umiejętności psychospołecznych jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz rozwój predyspozycji osobistych i praktycznych kompetencji trenerskich, pozwalających na wykorzystanie owej wiedzy w praktyce; zapewnienie wiedzy i umiejętności mających zastosowanie w praktycznym i skutecznym działaniu trenera umożliwiającym niesienie realnej pomocy ludziom poszukującym kreatywnych sposobów na zwiększenie swojego potencjału i podniesienie jakości życia; przygotowanie słuchaczy do samodzielnego planowania i prowadzenia warsztatów metodami aktywizującymi oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

W przeciwieństwie do tradycyjnej psychologii, która diagnozuje i leczy, psychologia pozytywna koncentruje się na ludzkich możliwościach i potencjale. Odnosi się ona do aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość i szczęście. Jest to stosunkowo młoda dziedzina, ciesząca się rosnącą popularnością, bada korelację ciała, mózgu, kultury i nauki w celu opracowania narzędzi i praktyk poprawiających samopoczucie człowieka.

Treści dydaktyczne realizowane w trakcie kształcenia umożliwią słuchaczom poznanie terminologii, teoretycznych koncepcji psychologii pozytywnej, biologicznych podstaw dobrostanu psychicznego uwarunkowań i korelatów szczęśliwego życia oraz metodologii badań prowadzonych w psychologii pozytywnej. Wiedza i umiejętności trenerskie zdobyte w trakcie kształcenia ułatwią absolwentowi studiów samodzielne prowadzenie grup warsztatowych, treningowych i szkoleniowych.

Studia te uczą konstruowania i przeprowadzania warsztatów umiejętności psychospołecznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami określonej grupy społecznej, dla której zajęcia będą przeprowadzane (szkolenia dla firm, instytucji oświatowych, państwowych, pozarządowych o charakterze edukacyjnym i biznesowym).


Adresaci:

Studia te adresowane są do: osób z wykształceniem wyższym, nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy; trenerów pracujących z ludźmi i pragnących wspierać ich dążenia do optymalnego wykorzystania własnego potencjału oraz przyczyniać się do zwiększenia ich jakości życia; pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników świetlic, wychowawców, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szkoleniowców, edukatorów, pracowników organizacji samorządowych, organizacji non-profit , fundacji, urzędów pracy itp., chcących profesjonalnie prowadzić: warsztaty psychospołeczne dla dzieci, młodzieży oraz szkolenia i warsztaty dla dorosłych.

Pobierz program kierunku