Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
215 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo jest wyposażenie słuchacza w specjalistyczną wiedzę w zakresie wyrobu produktów cukierniczych i piekarskich oraz sposobów ich wytwarzania.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu cukiernictwa, ciastkarstwa oraz piekarnictwa.

Słuchacz w trakcie trwania studiów:

- zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące procesów wytarzania produktów cukierniczych, zarówno trwałych jak i nietrwałych;

- zapozna się z różnorodnymi typami wyrobów dostępnych na rynku;

- zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wytwarzania pieczywa;

- pozna różne rodzaje zakładów prowadzących działalność piekarską oraz przemysłową.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką gastronomiczną, a w szczególności do uczestników pracujących w sektorach żywieniowych, nauczycieli przedmiotów w obszarach gastronomicznych i innych osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.