Psychologia ekonomiczna

Cena: 400 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 221 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia ekonomiczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów Psychologia ekonomiczna jest zapoznanie słuchaczy z: dotychczasowym dorobkiem psychologii ekonomicznej, obejmującym przegląd wyników badań oraz stosowanych w nich metod; zachowaniami związanymi z postawami ludzi wobec pieniędzy, różnymi formami ich inwestowania lub oszczędzania, płaceniem lub unikaniem podatków, dokonywaniem wyborów konsumenckich, podejmowaniem działalności przedsiębiorczej, ubezpieczaniem się itp.; Omówienie podstawowych metod badawczych oraz zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej np. w reklamie, marketingu, kreowaniu przedsiębiorczości.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Psychologia ekonomiczna koncentrują się na związkach pomiędzy procesami poznawczymi i afektywno-motywacyjnymi człowieka a podejmowaniem przez niego decyzji ekonomicznych (finansowych) na poziomie indywidualnym (np. finanse osobiste, gospodarstw domowych) i społecznym (finanse przedsiębiorstw, instytucji, gospodarek narodowych i międzynarodowych).

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek ten służy poszerzeniu treści ekonomicznych o aspekty psychologiczne istotne dla środowiska biznesowego. Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawy ekonomii, finansów i instytucji finansowych. Słuchacz podczas studiów zdobędzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w różnych systemach ekonomicznych oraz wiedzę z zakresu psychologii procesów decyzyjnych, a także psychologii marketingu i reklamy; zrozumie mechanizmy i procesy psychologiczne leżące u podstaw zachowań konsumenckich; nabędzie praktyczne umiejętności stosowania metod badań psychologicznych do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu psychologii ekonomicznej pojawiających się przy planowaniu działań finansowych oraz podejmowaniu decyzji związanych z marketingiem, zachowaniami finansowymi i komunikacją. 


Adresaci:

Absolwenci studiów Psychologia ekonomiczna mogą znaleźć zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych,firmach zajmujących się sprzedażą i dystrybucją towarów i usług, w działach  marketingu, sprzedaży, kadr, badań i analiz różnych przedsiębiorstw, w agencjach reklamowych, na giełdzie, w agencjach rządowych i pozarządowych (np. Ministerstwo Finansów, Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), w firmach doradztwa finansowego, firmach ubezpieczeniowych, w firmach konsultingowych, w firmach szkoleniowych, możliwe jest także prowadzenie własnej praktyki np. z zakresu szkoleń, doradztwa finansowego, doradztwa biznesowego itp.

Pobierz program kierunku