Dietetyka


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 14% taniej 420 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.7
690 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dietetyka


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki; przygotowanie absolwentów do samodzielnej pracy na stanowisku dietetyka lub intendenta w placówkach żywienia zbiorowego; przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie:oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych, bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do: samodzielnego poradnictwa żywieniowego, tworzenia planów żywieniowych w sposób indywidualny, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych.

Studenci zapoznają się ze sposobami żywienia w różnych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych; zdobędą ponadto wiedzę z zakresu podstaw medycznych, żywienia klinicznego pozwalającą na dobranie prawidłowej diety, wyeliminowanie złych nawyków żywieniowych mających wpływ na wzrost chorób cywilizacyjnych (nadwaga, otyłość, niedożywienie) oraz stosowanie właściwych i odpowiednich zasad żywienia w różnych jednostkach chorobowych. Zdobyta w trakcie kształcenia wiedza i umiejętności umożliwiają sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej, którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego oraz umiejętności praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb klienta/pacjenta.

Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w charakterze dietetyka w poradniach dietetycznych, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, organizacjach konsumenckich, klubach sportowych, mogą też założyć własną działalność gospodarczą - prowadzić własny gabinet dietetyczny.

Studia na ww. kierunku dają duży wachlarz możliwości zawodowych. W ostatnim czasie coraz modniejsze stają się cateringi dietetyczne, gdzie oczywiście układanie jadłospisów przeznaczone jest dla dietetyka, powstaje także coraz więcej restauracji, zatrudniających dietetyka do tworzenia jadłospisów dla klientów restauracji np. potrawy dla osób na diecie bezglutenowej, potrawy dla wegan.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób zainteresowanych tematyką dietetyki; osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia; pracowników służby zdrowia, edukatorów i promotorów zdrowia.