Coaching dietetyczny


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
244 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Coaching dietetyczny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Coaching dietetyczny jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia w procesie dochodzenia do zdrowia i dobrostanu poprzez dobór optymalnej diety i żywienia; uzyskanie przez słuchacza kompetencji coachingowych oraz praktycznego przygotowania, potrzebnego do prowadzenia profesjonalnego procesu diet coachingu z klientem.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu funkcjonowania, zdrowia i żywienia człowieka oraz wpływania dietą na zdrowie i dobrostan (dietoterapia). Słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarze współpracy z pacjentem oraz prowadzenia i zasad sesji coachingowej.

Absolwent studiów Coaching dietetyczny:

- zna aspekty prawne regulujące pracę dietetyka;

- posiada umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do prowadzenia procesu diet coachingu z klientem; zna różne metody wywiadu z klientem/pacjentem oraz potrafi ułożyć jadłospisy, jak i ocenić je pod względem dolegliwości pacjenta;

- potrafi rozróżniać i dobiera odpowiednie metody wspierania rozwoju oraz stosuje podejście coachingowe adekwatnie do potrzeb swoich pracowników i indywidualnych klientów.

- potrafi budować relację opartą na poufności i zaufaniu;

- zna narzędzia diet coachingowych służące trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta, wzmacniające motywację i inspirujące do działania, które potrafi wykorzystać w praktyce;

- rozumie psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób pracujących lub planujących zatrudnienie w służbie zdrowia, poradnictwie dietetycznym oraz edukacji żywieniowej; absolwentów dietetyki, medycyny, psychologii i kierunków pokrewnych; trenerów, coachów, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych i kulturystyki; specjalistów ds. żywienia, którzy są skoncentrowani na kliencie (chcą go motywować do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych, wykorzystywać jego potencjał i stwarzać możliwości rozwiązywania problemów oraz realizacji celów); osób wspierających swoich klientów w drodze do dobrostanu.