Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych

Cena: 430 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 227 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów Psychologia dziecka profilaktyka trudności wychowawczych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dziecka zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego oraz przygotowanie teoretycznie praktycznie do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktyki związanych z problemem dziecka trudnego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Słuchacze zdobędą wiedzę o prawidłowym rozwoju dzieci, a także o odstępstwach od tych prawidłowości. Okres dzieciństwa zostanie ukazany przez pryzmat zadań rozwojowych realizowanych w poszczególnych fazach życia. Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia umożliwią słuchaczom nabycie umiejętności istotnych dla stymulowania rozwoju oraz skutecznego radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno potencjału, jak i zagrożeń rozwojowych.

Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Szczególną uwagą zostaną objęte kryzysy rozwojowe, w których postępowanie z dzieckiem wymaga szczególnego uwrażliwienia. Słuchacze uzyskają również umiejętność radzenia sobie ze stresem, prowadzenia rozmów o seksie, twórczego myślenia oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.


Adresaci:

Studia te są adresowane zarówno do nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół, osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psycho-pedagogiczną dzieciom i młodzieży, a także do rodziców, którzy chcieliby wesprzeć się fachową i praktyczną wiedzą na temat profilaktyki trudności wychowawczych; asystentów i kuratorów rodzinnych, pracowników opieki społecznej, pracowników merytorycznych Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Pobierz program kierunku