Psychologia dochodzeniowo-śledcza

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 180 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia dochodzeniowo-śledcza


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów Psychologia dochodzeniowo-śledcza jest uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i prawa karnego; zdobycie kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa sądowego. Psychologia dochodzeniowo – śledcza pozwala także uzupełnić wiedzę niezbędną do opiniowania i stawiania diagnozy psychologicznej. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Słuchacze poprzez realizowane treści kształcenia nabędą niezbędną wiedzę psychologiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające wskazywanie praktycznych problemów, wynikających z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych i organów wymiaru sprawiedliwości ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw.

Kierunek ten umożliwi słuchaczom poznanie psychologicznych uwarunkowań zbrodni oraz specyficznych mechanizmów psychologicznych towarzyszącym rolom sprawcy i ofiary przestępstwa; łączy on wiedzę i umiejętności prawnicze, policyjne i psychologiczne.

Wiedza i umiejętności z zakresu psychologii dochodzeniowo-śledczej są szczególnie ważne dla profesjonalistów zatrudnionych w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości oraz w służbach specjalnych.


Adresaci:

Studia te są adresowane przede wszystkim do: absolwentów psychologii, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej; osób pracujących lub współpracujących z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości; osób planujących karierę biegłego psychologa sądowego, jak również praktykujący biegli;  funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz detektywów i pracowników pionów bezpieczeństwa korporacji.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Psychologia dochodzeniowo-śledcza mogą znaleźć zatrudnienie w:

- Instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna itp.),

- Instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy różnego szczebla),

- Organach ścigania.


| Pobierz program kierunku