Psychologia biznesu dla menedżerów

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 180 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia biznesu dla menedżerów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy z dziedziny psychologii i umiejętności społecznych serwowanych przez pryzmat biznesu niezbędnych do efektywnego pełnienia roli menedżera; rozwinięcie osobistych kompetencji psychologicznych ułatwiających: zarządzanie zespołami ludzkimi, racjonalne podejmowanie decyzji, budowanie stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, motywowanie siebie i innych do działania, komunikację interpersonalną, skuteczne negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, projektowanie skutecznej reklamy, aby dotarła do konsumentów, wywieranie wpływu na ludzi oraz radzenie sobie ze stresem.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Psychologia biznesu dla menedżerów - to odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska biznesowego, w którym potrzebna jest wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów zachowań ludzkich, psychologii organizacji oraz psychologicznych podstaw skutecznego zarządzania; łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia pozwolą ponadto poszerzyć menedżerom wiedzę z zakresu psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej, psychologicznych aspektów zarządzania i inwestowania, zachowań konsumenckich, reklamy, budowania marki, technik negocjacyjnych, poprawnego argumentowania, manipulacji i perswazji oraz sposobów ochrony przed nimi.

Psychologia biznesu dla menedżerów analizuje psychologiczne mechanizmy rządzące gospodarką i pokazuje, jak zastosować wiedzę psychologiczną w kontekstach biznesowych, także w sytuacjach konfliktu, kryzysu czy ryzyka. Słuchacze poznają psychologiczne aspekty oceny, kontroli efektywności i planowania rozwoju pracowników i organizacji. Kierunek ten pozwoli słuchaczom rozwinąć umiejętności interpersonalne, społeczne i menedżerskie.


Adresaci:

Studia te adresowane są do: osób, które aktualnie zajmują stanowiska kierownicze (zarządzający, menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy projektów) lub planują awans na takie stanowisko; menedżerów chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, poszerzyć swoje kompetencje, wiedzę psychologiczną i umiejętności niezbędne dla prawidłowego i efektywnego zarządzania ludźmi, relacjami, procesami; menedżerów interesujących się psychologicznymi aspektami zachowań konsumenckich oraz mechanizmami pozwalającymi sprawnie działać w świecie biznesu.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Psychologia biznesu dla menedżerów mogą znaleźć zatrudnienie instytucjach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz w firmach prywatnych i instytucjach użyteczności publicznej.

Pobierz program kierunku