Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 173 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia i pogłębienia wiedzy oraz koniecznych kompetencji zawodowych i etycznych niezbędnych w pracy jako biegły sądowy.


Studia przygotowują do pełnienia roli psychologa sądowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym ma na celu przygotowanie uczestników w zakresie możliwości aplikowania wiedzy psychologicznej do praktycznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości, tj. przygotowania do realizowania zadań opiniodawczo-ekspertalnych w postępowaniach sądowych. Pogłębienie umiejętności praktycznych psychologów pracujących jako biegli sądowi, w obszarze takich subdyscyplin jak: neuropsychologiczna ocena zeznań świadków, profilowanie psychologiczne (modele, struktura profilu), psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach wynikających z prawa pracy (mobbing), ubezpieczeń społecznych (oświadczenie woli, odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę).

Program studiów spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Celem Studium Psychologii Sądowej jest kształcenie przyszłych biegłych psychologów sądowych i innych ekspertów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości profesjonalnie zajmujących się diagnozą i orzecznictwem psychologicznym.


Adresaci:

Studia te adresowane są do psychologów, którzy zamierzają podjąć czynności biegłego sądowego oraz psychologów pełniących już tę funkcję, w celu pogłębienia ich wiedzy i umiejętności; psychologów praktyków zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, chcących wyspecjalizować się w konkretnym obszarze psychologii sądowej.

Pobierz program kierunku