Praktyczna psychologia motywacji


Cena:  540 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 580 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
196 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Praktyczna psychologia motywacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów podyplomowych Praktyczna psychologia motywacji jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- Psychologii ogólnej i jej wykorzystania w osiąganiu celów – zagadnień psychologii osiągnięć, typów i mechanizmów motywacji, prawidłowości przebiegu procesów motywacyjnych,

- Psychologii społecznej - teorie motywacji i ich znaczenie, skala motywacji, relacje między emocjami i motywacjami,

- Uwarunkowań i praktycznych technik zwiększania wydajności, motywacji i wytrwałości mających zastosowanie w różnych sytuacjach,

- Indywidualnych kompetencji psychologicznych, takich jak: efektywne wykorzystanie czasu, radzenie sobie ze stresem i trudnościami, umiejętność skutecznego komunikowania się czy autoprezentacji, ułatwiających sprawną realizację zadań i osiąganie celów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Praktyczna psychologia motywacji pozwalają zdobyć rzetelne podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii społecznej i ogólnej, w tym psychologii motywacji oraz zrozumieć i zastosować w działaniu oparte o nią mechanizmy.

Program studiów obejmuje treści kształcenia z zakresu psychologii osiągnięć i motywacji, analizy celów osobistych, efektywnej komunikacji, wytrwałości, radzenia sobie ze stresem, optymalnego zarządzania czasem, zwiększenia własnej wydajności i wywierania wpływu. 


Adresaci:

Studia te dedykowane są osobom, które chcą w profesjonalny sposób pomagać innym w osiąganiu zamierzonych celów - pracownikom HR, menedżerom, coachom, trenerom, terapeutom, nauczycielom.