Praktyczna psychologia społeczna


Cena:  600 zł (czesne)

 

Dziś 9% taniej 660 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
223 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Praktyczna psychologia społeczna 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przedstawienie zagadnień z zakresu: podstaw psychologii, spostrzegania świata społecznego, wywierania wpływu na ludzi, komunikacji, reguł rządzących kontaktami interpersonalnymi; kształtowanie konkretnych umiejętności psychologicznych (takich jak zwalczanie stresu, utrzymywanie dobrostanu psychicznego) i społecznych (skuteczna komunikacja interpersonalna, asertywność, autopromocja, efektywne kierowanie zespołami, rozwiązywanie konfliktów).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Praktyczna psychologia społeczna dostarczają wiedzę z zakresu psychologii społecznej oraz rozwijają osobiste kompetencje społeczne. 

Słuchacze, którzy wybiorą ten kierunek kształcenia zdobędą bogatą wiedzę z zakresu interakcji międzyludzkich w różnorodnych sytuacjach społecznych.

W programie zostały zawarte treści dotyczące kluczowych obszarów funkcjonowania człowieka w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Wiedza psychologiczna przekazana w trakcie kształcenia znajduje zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu; pozwala zrozumieć przyczyny zachowań własnych i zachowań innych ludzi oraz znajomość mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża tych zachowań; przekłada się na poprawę jakości życia.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w prywatnych i zawodowych kontaktach z innymi ludźmi i instytucjami oraz tych których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych.