Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 174 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, skutecznego komunikowania, argumentowania, motywowania, wywierania wpływu, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Słuchacze studiów Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji otrzymają kompendium wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej, technik PR, budowania, a także kierowania zespołem ludzi oraz własną karierą, technik negocjacji, rozwijania własnych zasobów w zakresie asertywności, kreatywności, liderowania i odporności na stres.

Przekazywana na studiach wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym oraz pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych.

Studia te umożliwiają słuchaczom nabycie i doskonalenie umiejętności przydatnych w funkcjonowaniu zawodowym i życiu codziennym.


Adresaci:

Studia są adresowane do dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych skutecznym budowaniem kariery zawodowej.