Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Cena: 400 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 204 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w jednostkach oświatowych (z uwzględnieniem charakteru ich działalności jako zakładów budżetowych lub jednostek budżetowych), jak również równoczesnego obowiązywania w nich przepisów prawnych regulujących prawa i obowiązki nauczycieli.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej ustawy o pracownikach samorządowych, jak i przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy. Obejmuje on zagadnienia związane z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, tworzeniem listy płac, przepisami podatkowymi, ustalaniem wynagrodzeń oraz świadczeń pochodnych pracowników placówek oświatowych. 

Program kierunku obejmuje tematykę związaną m.in. z: prawem pracy, wynagrodzeniami pracowników jednostek oświatowych, przepisami prawa oświatowego, Kartą Nauczyciela, listą płac, ewidencją płacowo-podatkową, dokumentacja kadrowo-płacową, RODO oraz podatkiem od towarów i usług w jednostkach oświatowych, dotacjami, źródłami finansowania zadań oświatowych, ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi i funduszami.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pracują lub chcą podjąć zatrudnienie w działach kadrowo-płacowych jednostek oświatowych, pracowników kadr, specjaliści ds. płac, księgowych, referentów, dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe.